sk/en
close

Andrea Tušimová

Andrea je absolventkou tanečného konzervatória a absolventkou VŠMU so zameraním na moderný tanec (2021). Počas VŠMU sa zúčastnila medzinárodného programu Erasmus+ na AST-Národnej akadémii divadelného umenia v Krakove na Katedre tanečného divadla, kde začala rozvíjať okruhy svojho ďalšieho pôsobenia (2020). Štúdium ukončila diplomovou prácou kde sa sústredila na Rozvoj štruktúrovanej improvizácie na základe výtvarných podnetov pod vedením Marty Polákovej. Ako pedagóg viedla tanečno-pohybové kurzy Tancuj drahá, Telohru pre mládež a dospelých a workshopy pre konzervatóriá. Aktuálne pôsobí na Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského v Bratislave, kde vyučuje moderný tanec a kreatívnu pohybovú prípravku. Je certifikovaným lektorom cvičenia Port de bras. Na svojich hodinách sa snaží okrem technickej stránky budovať v participantoch prostredníctvom improvizácie silu sebavyjadrenia a nachádzať v pohybe individuálnu slobodu. Popri pedagogickej praxi sa venuje aj performancií v spolupráci s pohybovými a výtvarnými umelcami (Johana Pocková a Sabina Bočková – Jáma lvová, Lucia Gamanová – Matter in place, Maja Štefančíková – Close encounters, Petra Hudcová – Parallels). V autorskej tvorbe ju fascinuje presah pohybu do konceptuálnych umeleckých foriem v podobe performatívnych situácii, akcii a happeningov s odkazom sa sociálno-spoločenský kontext. Dôležitý je pre ňu priamy kontakt s divákom. Performance preto rada posúva do priestoru verejného (Festival OFF – Gentle borders, Pragovka Gallery – Aký je náš dopad? Nádvorie SNG – (Lukáš Procházka a Dušan Chmeliar) – Čakanie na otvorenie novej SNG). Svoje manažérske a PR zručnosti aktuálne uplatňuje v občianskom združení mimoOs a v projekte TELOHRA, kde zastrešuje produkciu a propagáciu celoročných aktivít.

www.mimoos.sk